Sparekassen Thy D-stævne den 3.-4. marts 2018

Ærespræmiesponsorer

Sponsorer

Hundborg/Midtthy Rideklub vil gerne byde hjertelig velkommen til alle ryttere, dommere, officials, hjælpere og publikum.

Det er vort håb, at stævnet må forløbe godt, således at det bliver en god sportslig oplevelse for alle at deltage i stævnet

Vi vil gerne rette en stor tak til vore sponsorer, dommere samt de mange frivillige hjælpere, der gør det muligt for os at afholde dette stævne.

Der vil ikke blive udsendt et stævneprogram. Alle oplysninger vil forefindes her på hjemmesiden.

Stævneadresse:

Hundborg/Midtthy Rideklub
Egebaksandevej 3B, Faddersbøl
7700 Thisted

Stævnets officials

Dommere:

Stævneledelse: HBRs bestyrelser

Daglig ledelse: Jens Søgaard

Sekretariat: Solvej Boltz

Kontaktperson før stævnet:
Solvej Boltz, tlf. 5142 1470
Opstaldning:
Opstaldning kan ske fra fredag kl. 17.
 
Fremmede heste, uden opstaldning, har ingen adgang til stalden.
Anmeldelse til start:

Gyldigt vaccinationskort, hestepas og medlemsbevis skal medbringes og fremvises på forlangende!

Alle startende ryttere skal bære deres stævnenr. synligt under hele stævnet – uden stævnenr. ingen start!

Stævnenumre kan købes i sekretariatet, og koster kr. 10,- i gebyr, som returneres, hvis stævnenr. afleveres (i brugbar stand) i sekretariatet efter start.

Framelding: Framelding til lørdagens klasser skal ske fredag fra kl. 17.00-18.00.

Framelding til søndagens klasser skal ske lørdag inden kl. 15.00.

Frameldinger m.m. kan ske ved henvendelse i sekretariatet personligt eller på tlf. 5142 1470.

Efteranmeldelse:

Vi modtager efteranmeldelser i begrænset omfang.

Starttider: Starttider til lørdagens klasser kan oplyses og ses her på hjemmesiden/DRF Live fredag fra kl. 19.30 ca.

Starttider til søndagens klasser kan oplyses og ses her på hjemmesiden/DRF Live fra lørdag kl. 18.00 ca.

Starttider vil være opslået ved sekretariatet og i opvarmningshallen.

Ændringer til allerede tilmeldte klasser lørdag skal ske fredag inden kl. 18.00.

Ændringer til allerede tilmeldte klasser søndag skal ske lørdag inden kl. 15.00.

Følgende klasse rides kun til bedømmelse:
LB hest lørdag
LC hest søndag
De 4 paraklasser

Kommer der efteranmeldelser i klasserne, så der opnås 4 starter, ændres klassen til en ordinær klasse med doteringer.

Sekretariatets åbningstider: Fredag vil sekretariatet være åbent fra 17.00-20.00.

Lørdag og søndag vil der være åbent en ½ time før første start til en ½ time efter sidste start.

Sekretariatets tlf.: 5142 1470

Præmieoverrækkelse:

Præmieoverrækkelser afvikles til fods ved sekretariatet umiddelbart efter klassens afslutning. I tilfælde af dårligt vejr afvikles præmieoverrækkelser i dressur i rytterstuen.

HUSK reglementeret påklædning ved alle præmieoverrækkelser!

Baner:

Bane 1 er den nye ridehal..

Opvarmning foregår i den gamle ridehal.

Cafeteria: Cafetariaet har åbent under hele stævnet (åbner 1/2 time før første start og lukker 1/2 time efter sidste start).
 Camping: Der er mulighed for camping, dog uden el. Henvendelse i sekretatiatet ved ankomst.
Startlister og resultater:
Hundborg/Midtthy Rideklub | Egebaksandevej 3B, Faddersbøl, 7700 Thisted  | Tlf.: 97937029 | hundborgrideklub@gmail.com