Om klubben / Støtteforeningen

Støtteforeningen

Formand Bo Nielsen Tlf. 2076 2563
Næstformand Bjarne Harregaard Tlf. 2366 1446
Sekretær Anita Dahl Tlf. 6127 7408
Kasserer Mie K. Nielsen Tlf. 2556 5983
Benny Trap-Larsen Tlf. 2367 8273
Tommy Jensen Tlf. 3052 6442
Hans Madsen Tlf. 2243 1036
Michael Olafsen Tlf. 5172 5522
   

Støtteforeningens formål er at drive stalden, eje bygningerne og bistå rideklubbens bestyrelse ved afholdelse af stævner og andre arrangementer.

Støtteforeningens bestyrelse holder bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned.

Alle med interesse i HBR kan melde sig ind i støtteforeningen. Det koster kr. 100 om året pr. medlem.

Pengene bruges til vedligeholdelse af faciliteterne samt nybygninger og ombygninger.

Som medlem af støtteforeningen kan du deltage i støtteforeningens generalforsamling, der finder sted hvert år i sidst i februar måned. Her har du mulighed for at være med til at bestemme, hver der skal sidde i støtteforeningens bestyrelse.

I reolen i rytterstuen finder du girokort til indbetaling af kontingent.

Hundborg/Midtthy Rideklub | Egebaksandevej 3B, Faddersbøl, 7700 Thisted  | hundborgrideklub@gmail.com