Om klubben / Støtteforeningen

Støtteforeningen

Formand
Bo Nielsen
Tlf. 20 76 25 63
Næstformand
Torben Dommerby
Tlf. 22 86 52 05
Bestyrelsesmedlem
Michael Olafsen
Tlf. 51 72 55 22
Bestyrelsesmedlem
Bjarne Harregaard
Tlf. 23 66 14 46
Bestyrelsesmedlem
Hans Jørgen Madsen
Tlf. 22 43 10 36 
Rep. Rideklubben
Marianne Bakke 
Tlf. 40 20 64 89
   
Kasserer
Lise Kjeldbjerg
Tlf. 22 17 21 77

Støtteforeningens formål er at drive stalden, eje bygningerne og bistå rideklubbens bestyrelse ved afholdelse af stævner og andre arrangementer.

Støtteforeningens bestyrelse holder bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned.

Alle med interesse i HBR kan melde sig ind i støtteforeningen. Det koster kr. 100 om året pr. medlem.

Pengene bruges til vedligeholdelse af faciliteterne samt nybygninger og ombygninger.

Som medlem af støtteforeningen kan du deltage i støtteforeningens generalforsamling, der finder sted hvert år i sidst i februar måned. Her har du mulighed for at være med til at bestemme, hver der skal sidde i støtteforeningens bestyrelse.

I reolen i rytterstuen finder du girokort til indbetaling af kontingent.

HBR Støtteforening vedtægter

Hundborg/Midtthy Rideklub | Egebaksandevej 3B, Faddersbøl, 7700 Thisted  | hundborgrideklub@gmail.com