Stævne beskrivelse

Hundborg/Midtthy Rideklub afholder 3 D-stævner om året. 2 indendørsdressurstævner samt et udendørs stævne med både dressur og spring.

Hertil kommer træningsstævner og andre arrangementer.

 

Kommende stævne - September stævne
Følg med på DRF
 
 
Resultater 2022-2023
 

 

Hundborg/Midtthy Rideklub vil gerne byde hjertelig velkommen til alle ryttere, dommere, officials, hjælpere og publikum.

Det er vort håb, at stævnet må forløbe godt, således at det bliver en god sportslig oplevelse for alle at deltage i stævnet

Vi vil gerne rette en stor tak til vore sponsorer, dommere samt de mange frivillige hjælpere, der gør det muligt for os at afholde dette stævne.

OBS! Vi opfordrer alle til at overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. begrænsning af smittefaren med Covid19. Har du symptomer, må du ikke komme på stævnepladsen. Vi opfordrer til at holde afstand og god håndhygiejne.

Max. 50 personer ved udendørs dressurbane inklusiv opvarmning.

Max 50 personer ved ridehal inklusiv opvarmning.

 

Stævneadresse:

Hundborg/Midtthy Rideklub
Egebaksandevej 3B, Faddersbøl
7700 Thisted

Stævnets officials

Stævneledelse: HBRs bestyrelser

Daglig ledelse: Jens Søgaard

Sekretariat: Birgitte Bjørn, Solvej Boltz

Kontaktperson før stævnet:
Birgitte Bjørn, tlf. 2443 6962
hbranmeldelse@gmail.com  

Opstaldning:

Opstaldning kan ske fra fredag kl. 17.

 

Fremmede heste, uden opstaldning, har ingen adgang til stalden.

Anmeldelse til start:

Gyldigt vaccinationskort, hestepas og medlemsbevis skal medbringes og fremvises på forlangende!

Alle startende ryttere skal bære deres stævnenr. synligt under hele stævnet – uden stævnenr. ingen start!

Stævnenumre kan købes i sekretariatet, og koster kr. 10,- i gebyr, som returneres, hvis stævnenr. afleveres (i brugbar stand) i sekretariatet efter start.

Framelding:

Framelding til lørdagens klasser skal ske fredag fra kl. 17.00-18.00.

Framelding til søndagens klasser skal ske lørdag inden kl. 13.00.

Frameldinger m.m. kan ske ved henvendelse i sekretariatet personligt eller på tlf. 2443 6962.

Efteranmeldelse:

Skriv til hbranmeldelse@gmail.com hvis du ønsker at efteranmelde.

Starttider:

Starttider til lørdagens klasser kan oplyses og ses her på hjemmesiden/Equipe fredag fra kl. 19.30 ca.

Starttider til søndagens klasser kan oplyses og ses her på hjemmesiden/Equipe fra lørdag kl. 18.00 ca.

Starttider vil være opslået ved sekretariatet og i opvarmningshallen.

Ændringer til allerede tilmeldte klasser lørdag skal ske fredag inden kl. 18.00.

Ændringer til allerede tilmeldte klasser søndag skal ske lørdag inden kl. 13.00.

Kommer der efteranmeldelser i klasserne, der pt. er anført til at rides til bedømmelse, så der opnås 4 starter, ændres klassen til en ordinær klasse med roset og ærespræmie.

Sekretariatets åbningstider:

Fredag vil sekretariatet være åbent fra 17.00-20.00.

Lørdag og søndag vil der være åbent en ½ time før første start til en ½ time efter sidste start.

Sekretariatets tlf.: 2443 6962

Præmieoverrækkelse:

Præmieoverrækkelser i dressur afvikles til fods ved sekretariatet umiddelbart efter klassens afslutning. 

Præmieoverrækkelser i springning afvikles til hest på springbanen umiddelbart efter klassens afslutning.

HUSK reglementeret påklædning ved alle præmieoverrækkelser!

Baner:

Bane 1 er ridehallen.

Bane 2 er den udendørs dressurbane.

Bane 3 er springbanen.

Cafeteria:

Cafetariaet har åbent under hele stævnet (åbner 1/2 time før første start og lukker 1/2 time efter sidste start).

På grund af Covid19 er der et begrænset udvalg, og vi tager kun mod betaling med Mobilepay (ingen kontanter).

 Camping:

Der er mulighed for camping, dog uden el. Henvendelse i sekretatiatet ved ankomst.

Startlister og resultater:

Se Equipe 

 

Tak til vores stævnesponsorer 2022
Hundborg/Midtthy Rideklub | Egebaksandevej 3B, Faddersbøl, 7700 Thisted  | hundborgrideklub@gmail.com