Stævne beskrivelse

Hundborg/Midtthy Rideklub afholder 3 D-stævner om året. 2 indendørsdressurstævner samt et udendørs stævne med både dressur og spring.

Hertil kommer træningsstævner og andre arrangementer.

 

Kommende stævne - September stævne
Følg med på DRF
 
 
Resultater 2022-2023
 

 

Hundborg/Midtthy Rideklub vil gerne byde hjertelig velkommen til alle ryttere, dommere, officials, hjælpere og publikum.

Det er vort håb, at stævnet må forløbe godt, således at det bliver en god sportslig oplevelse for alle at deltage i stævnet

Vi vil gerne rette en stor tak til vore sponsorer, dommere samt de mange frivillige hjælpere, der gør det muligt for os at afholde vores stævner.

 

Stævne adresse:
Hundborg/Midtthy Rideklub
Egebakssandevej 3B, Faddersbøl
7700 Thisted
 
 
Stævnets officials:
Sanne Mejer - 29715404
Birgitte Bjørn - 24436962
 
Kontakt person før stævnet:Sanne Mejer - 29715404
hbranmeldelse@gmail.com
            
 
Anmeldelse til start:
Gyldigt vaccinationskort og hestepas skal medbringes og fremvises på forlangende.
 
Alle startende ryttere skal bære deres stævnenummer i venstre side.
Uden stævnenummer - ingen start!
Stævnenummer kan lånes i sekretariatet.
 
 
Framelding:
Framelding til lørdagens klasser, skal ske fredag fra  kl. 17:00 - 18:00.
Framelding til søndagens klasser, skal ske lørdag inden kl. 13:00.
 
Framelding mm. skal ske ved henvendelse i sekretariatet personligt eller på telefon 29715404
 
 
Efteranmeldelse:
Skriv til hbranmeldelse@gmail.com hvis du ønsker at efteranmelde.
Det koster 50 kr. i tastegebyr.
 
 
Starttider:
Starttider til lørdagens klasser kan ses på Equipe fra fredag kl. 19:30 ca.
Starttider til søndagens klasser kan ses på Equipe fra lørdag kl. 18:00 ca.
 
Ændringer til allerede tilmeldte klasser lørdag skal ske
fredag inden kl. 18:00.
Ændringer til allerede tilmeldte klasser søndag skal ske
lørdag inden kl. 13:00.
 
Kommer der efteranmeldelse i klasser der pt. er anført til at rides til bedømmelse, så der opnåes 4 starter, ændres klassen til en ordinær klasse med roset og ærespræmie.
 
 
Sekretariatets åbningstider:
Fredag vil telefonen være åben fra kl. 17:00 -20:00
Lørdag og søndag vil sekretariatet være åben en ½ time før første start til en ½ time efter sidste start.
 

Præmieoverrækkelse:
Præmieoverrækkelse i dressur afvikles til fods ved sekretariatet umiddelbart efter klassens afslutning.
Præmieoverrækkelse i springning afviles til hest på springbanen umiddelbart efter klassens afslutning.
 
HUSK reglementeret påklædning ved alle præmieoverrækkelser.
 
 
Baner:
Bane 1 er ridehallen
Bane 2 er udendørs dressurbane
Bane 3 er springbanen
 
 
Kiosk:
Kiosken åbner en ½ time før første start og lukker en ½ time efter sidste start. Vi tager kun imod mobilepay - ingen kontanter!
 
 
Tak til vores stævnesponsorer 2022
Hundborg/Midtthy Rideklub | Egebaksandevej 3B, Faddersbøl, 7700 Thisted  | hundborgrideklub@gmail.com